Bản quyền

Tại Nowgoal 5, chúng tôi cam kết tôn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bản quyền để đảm bảo tính chính xác và chất lượng của thông tin cung cấp trên nền tảng của chúng tôi. Dưới đây là một tóm tắt về Chính Sách Bản Quyền tại website của chúng tôi.

Quyền sở hữu trí tuệ của Nowgoal

Tất cả nội dung, thiết kế và tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của Nowgoal đều được bảo vệ theo luật bản quyền. Mọi người dùng có thể sử dụng nội dung từ Nowgoal cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Tuy nhiên, việc sử dụng cho mục đích thương mại hoặc công khai cần phải được sự đồng ý bằng văn bản từ phía chúng tôi. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ Nowgoal mà không có sự cho phép của chúng tôi đều là vi phạm bản quyền.

Nghĩa vụ của Nowgoal về bản quyền

Các nghĩa vụ của Nowgoal về bản quyền được quy định cụ thể theo những điều sau:

Nguồn thông tin uy tín

Những thông tin cung cấp trên Nowgoal có thể được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy, bao gồm các tổ chức thể thao, cơ quan truyền thông chính thống, và các nguồn có bản quyền. Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy để đảm bảo sự tin tưởng của người sử dụng.

Bảo vệ bản quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của tác giả, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến nội dung trên website. Nowgoal tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bản quyền và không sử dụng, sao chép hoặc phân phối thông tin mà không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền.

Bản quyền về hình ảnh, nội dung tại Nowgoal

Mọi hình ảnh, đồ họa, và nội dung trên website của chúng tôi có thể là tài sản bản quyền của các bên thứ ba. Website sẽ luôn cố gắng tìm hiểu và xác minh nguồn gốc của hình ảnh và nội dung trước khi sử dụng. Đồng thời chúng tôi sẽ tuân thủ chặt chẽ các quy định liên quan đến vấn đề bản quyền.

Tương tác cộng đồng

Chúng tôi luôn khuyến khích cộng đồng người dùng chia sẻ thông tin và đóng góp vào nền tảng Nowgoal. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ kiểm tra cẩn thận các đóng góp này để đảm bảo rằng chúng không vi phạm quyền bản quyền của bên thứ ba.

Vi phạm bản quyền

Nếu người dùng cho rằng thông tin hoặc nội dung trên Nowgoal vi phạm quyền bản quyền thuộc sở hữu của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin được cung cấp trên trang web. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý những yêu cầu vi phạm bản quyền một cách nghiêm túc.

Kết luận

Chính sách bản quyền của Nowgoal ưu tiên việc bảo vệ quyền lợi của các tác giả. Qua đó đảm bảo rằng các thông tin cung cấp trên nền tảng website đều chất lượng và đáng tin cậy.

Mạnh Trường